News Links
Header
Slidercontent

Opbevaring af limtræ

Limtræ er et naturmateriale der reagerer på de omgivelser det befinder sig i.

Derfor anbefaler vi at du forholder dig til nedenstående punkter for at bibeholde udseende og de mekaniske egenskaber limtræet har ved levering.

Der er 5 stadier hvori du bør sikre den rette håndtering af limtræet.

 

1 – Transport / levering af limtræ

Transport

Flexwood sørger for at limtræet opbevares optimalt, og kortest muligt i transport-fasen.

 

Levering

Limtræet leveres indpakket – se også vores leveringsbetingelser.

 

2 – Opbevaring

Når limtræet er leveret er det vigtigt at du sikrer limtræet den bedst mulige opbevaring inden det tages i brug. Dette for at sikre limtræet bibeholder dets kvaliteter både i udseende, styrke og sikkerhed.

En af de vigtigste faktorer der spiller ind på en optimal opbevaring af limtræ er fugtighed.

 

Fugtighed i limtræ

Vi bestræber os på at levere limtræet med en fugtighed på 12% (+/- 2%). I Danmark er luftfugtigheden dog oftest langt over 12% hvilket betyder at det vil være udsat for opfugtning på byggepladsen. Limtræet optager altså fugt, da det forsøger at komme i fugtighedsligevægt med omgivelserne.

Denne opfugtning bør minimeres for at undgå senere revnedannelser.

Limtræ bevæger sig alt afhængig af ændringerne i luftfugtigheden

Limtræ betragtes som værende mere fugtstabilt end almindeligt træ da hver enkelt lamel er nedtørret til ca. 12% fugtighed. Samtidig ændrer de store tværsnitsdimensioner deres fugtindhold langsomt.

Uagtet dette bør limtræ opbevares så det optager så lidt fugt som muligt, da en senere udtørring – ved centralvarme – kan forårsage kraftige revnedannelser.

Er det ikke muligt at bibeholde limtræets 12%-fugtighed, eller indbygges der fugtigt limtræ af anden grund, må bygningen ikke sættes under kraftig varme eller mekanisk affugtning. Det vil oftest medføre ukontrolleret revnedannelse.

 

Ventilation

Plastfolien, der skal beskytte under transporten, skal, straks efter modtagelsen, skæres op i bunden, for at undgå kondens. Såfremt der allerede er opstået kondens, skal folien fjernes helt fra bjælken.

Oplagring

Limtræet stables på højkant med strøer mellem alle emner, og strøerne skal placeres lodret over hinanden. Afstanden fra jorden bør være min. 10 cm.

Afdækning

Hvis oplagringen skal foregå udendørs i en kortere periode, kan der overdækkes med presenning. Det er her vigtigt at overdækningen er ventileret, så der ikke herunder opstår kondens. Ved længere opbevaring bør limtræet opbevares under tag beskyttet mod sol.

Overdækning

Efter montering skal limtræet hurtigst muligt under tag eller anden overdækning. Limtræ tåler selvfølgelig vand, men vådt limtræ får ofte et skæmmet udseende, samtidig med at optørringen ofte vil medføre tørrerevner.

Tilsmudsning

Brug aldrig limtræ som slidske eller lagerplads. Snavs og misfarvning er svært at fjerne og skæmmer udseendet.

 

3 – Bearbejdning

Bearbejdning af limtræsemner aftales i kontrakt.

 

Overfladebehandling fra Flexwood

Normalt afleveres limtræet grundet én gang med en vandig og farveløs træbeskyttelse mod mug og skimmel.

Dog er denne behandling primært udført for at undgå tilsmudsning under transport og i byggeperioden.

Ønskes der yderligere beskyttelse af træet aftales dette særskilt.

Kontakt os hvis du vil høre mere om mulige overfladebehandlinger

 

4 – Montage

Tip til hvordan du bedst beskytter limtræet under montagen

 

Kranmontage

Anvend brede løftestropper og beskyt limtræets nederste kanter med vinkler så løftemærker undgås.

Ved slanke emner anvendes der flere løftestropper for at undgå at emnet kipper ud til én af siderne.

5 – Fæstelse

Limtræ samles ofte med andre materialer, så som bolte oa. Her er beskrevet hvordan disse fæstelser bedst forarbejdes.

 

Beslag

Søm, skruer, bolte, mellemlæg, beslag og andre forbindelsesmidler bør være korrosionsbeskyttede.

Dette for at undgå misfarvning af limtræet i form af f.eks. rustpletter.

Tegninger: Peter Nielsen,
Udgivet af: Træbranchens Oplysningsråd (TOP) og Foreningen af Limtræfabrikanter i Danmark (FLD)
ISBN: 87-85108-63-4

  Nyt om limtræ
EN VERDEN AF TRÆ

Alt det du ikke ved om limtræ
Og alt det du tror du ved.

Bliv klogere på en verden af træ her:
×