News Links
Header
Slidercontent

Opbevaring af limtræ

Limtræ leveres normalt med et fugtindhold på ca. 12%. Det vil derfor være udsat for opfugtning ved opbevaring på byggepladsen, fordi det, som alt andet træ, søger at komme i fugtighedsbalance med den omgivende luft. For ikke at udsætte limtræet for skader, bør følgende overholdes ved opbevaring.

 Oplagring: Limtræet stables på højkant med strøer mellem alle emner, og strøerne skal placeres lodret over hinanden. Afstanden fra jorden bør være min. 10 cm.

Ventilation: Plastfolien der skal beskytte under transporten skal skæres op i bunden, for at undgå kondens. Såfremt der allerede er opstået kondens, skal folien fjernes helt fra bjælken.

Afdækning: Hvis oplagringen skal foregå udendørs i en kortere periode, kan der overdækkes med presenning. Det er her vigtigt at overdækningen er ventileret, så der ikke herunder opstår kondens. Ved længere opbevaring bør limtræet opbevares under tag beskyttet mod sol.

Overdækning: Efter montering skal limtræet hurtigst muligt under tag eller anden overdækning. Limtræ tåler selvfølgelig vand, men vådt limtræ får ofte et skæmmet udseende, samti dig med at optørringen ofte vil medføre tørrerevner.

Tilsmudsning: Brug aldrig limtræ som slidske eller lagerplads. Snavs og misfarvning er svært at fjerne og skæmmer udseendet.


  Nyt om limtræ
EN VERDEN AF TRÆ

Alt det du ikke ved om limtræ
Og alt det du tror du ved.

Bliv klogere på en verden af træ her:
×