News Links
Fra norm til form
Slidercontent

CLT

CLT – Cross Laminated Timber – Krydslamineret træ

 

Vi forhandler kun CLT i forbindelse med større limtræskonstruktioner.

 

Hvad er CLT

CLT står for Cross Laminated Timber, og på dansk Krydslamineret træ.

Krydslamineret træ er flere lag træ der er limet sammen, hvor længderetningerne går på kryds og tværs. (Limtræ limes sammen med samme længderetning på alle lag)

 • De enkelte lag varierer fra 16-51 mm i højden og fra 60 – 240 mm i bredden.
 • De enkelte lag er tørret til omkring 12% fugtighed.
 • Længderne er fingersamlet.
 • Der er altid et ulige antal lag, hvilket giver den samme længderetning på både for- og bagside.

 

Da fiberretningen skifter i hvert lag, fordeles den eksterne belastning i mere en én retning. Dette giver CLT-elementerne deres store stivhed og styrke.

 

De mange lag på kryds og tværs af hinanden betyder også at eventuelle svagheder i form af knaster eller lignende udjævnes.

 

Hvor kommer CLT fra?

CLT, som vi kender det i dag, blev introduceret til markedet i 1990’erner i Østrig og Tyskland.

Den moderne CLT konstruktion er baseret på et forskningssamarbejde imellem industrien og den akademiske verden.

I 00’erne slog krydslamineret træ igennem som et værdigt byggemateriale i større konstruktioner og er blevet brugt i hundredvis af imponerende bygninger rundt omkring i Europa.

Billedet er bragt fra homebuilding.co.uk/cross-laminated-timber

 

Hvad er CLT – især – godt til?

CLT er især konkurrencedygtigt som bærende konstruktion, i middelhøje huse på 5-10 etager.

Det skyldes at CLT-elementer er lettere og tyndere end hvis der bruges beton eller massivt træ.

De lette og tynde paneler medfører at:

 • Der er mulighed for præfabrikation, hvilket minimerer arbejdstiden på byggepladsen.
 • Der kan bruges mindre kraner – hvilket kræver mindre plads, og mindre hensyntagen til omgivelser og vejrlig.
 • Behovet for fundamentplads er mindre – Både i antal m2 og m3.

 

CLT har desuden nogle andre fordele der kan bruges i alle typer af bygninger:

 • Gode isoleringsevner
 • God lydisoleringsevner
 • En hensigtsmæssig opførsel under brand.

Pga. de mange gode egenskaber er CLT noget både Amerika og Canada ser på med meget høj interesse.

 

Mindre arbejdstid på byggepladsen mindsker risikoen for forsinkelser der skyldes vejrlig, sygdom, koordinering med andre elementer, aktører og andet.

Kortere arbejdstid gør, selvfølgelig, også den økonomisk udgift mindre.
 

Klik på billedet og se vores pdf

 

Vi forhandler kun CLT-elementer og -konstruktioner i forbindelse med større limtræskonstruktioner.

 

Bæredygtighed

CLT (og limtræ) er bæredygtigt hele vejen igennem tilvirkningsprocessen.

CLT bruger 50% af den energi der bruges til at lave beton elementer

1% af den energi der bruges til at tilvirke stål

Træ som bruges i CLT absorberer kuldioxid ( CO2) så længes de vokser og gemmer det indtil de nedbrydes eller brændes.

CLT kan genbruges, når konstruktionen nedbrydes – hvilket ikke er muligt for beton og stål.

 

Nedbrydning

Når konstruktionen har udtjent sin værnepligt er det desuden værd at huske på at nedbrydningen af en CLT bygning er meget nemmere end en betonbygning.

Nedrivning af CLT giver en økonomisk gevinst, i form af kortere arbejdstid. Det giver også en bæredygtig gevinst, i form af mindre brug af specialnedrivningsværktøj og mindre brug af benzin, el osv., til at drive maskineri.

 

Udseendet på CLT

Her i Norden fremstilles CLT oftest af skovfyr og rødgran.

I Centraleuropa, af rødgran, lærk, pinjefyr og ædelgran,

Og i Nordamerika fremstilles CLT af lokale arter som douglasgran, gran og fyr.

 

CLT kan bruges både ubehandlet eller behandles ligesom ’almindeligt’ konstruktionstræ:

 • Olie
 • Lak
 • Maling

 

Det gør CLT til et meget versatilt materiale der nemt kan indgå i designs der er luftige og Nordiske, og i designs der kræver mørkere udtryk.

 

Kontakt os hvis du vil høre mere om hvordan CLT kan indgå i et limtræsprojekt

 

  Nyt om limtræ
EN VERDEN AF TRÆ

Alt det du ikke ved om limtræ
Og alt det du tror du ved.

Bliv klogere på en verden af træ her:
×