News Links
Fra norm til form
Slidercontent

Bæredygtigt træ – alternativ dokumentation

Naturstyrelsens vejledning i “Sikring af bæredygtigt træ i offentlige aftaler om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder”, giver  producenter mulighed for at dokumentere træets bæredygtighed, selvom de ikke er FSC-certificerede.

Den alternative dokumentationen gør det nemt for kunden at vurdere om slutproduktet lever op til kravene om bæredygtigt træ.

Herunder; at der kun er brugt sporbarhedscertificerede underleverandører, og at certificeringsoplysningerne fremgår af alle indkøbs- og leveringsdokumenter for råvarerne.

 

Bæredygtigt træ – alternativ dokumentation

Bæredygtigt limtræ – Alternativ dokumentation K2 – Tom

Bæredygtigt limtræ – Alternativ dokumentation K3 – Tom

  Nyt om limtræ
EN VERDEN AF TRÆ

Alt det du ikke ved om limtræ
Og alt det du tror du ved.

Bliv klogere på en verden af træ her:
×