News Links
Fra norm til form
Slidercontent

Limtræ og brand

Limtræets gode egenskaber overfor brand, kan ikke fremhæves tit nok – herunder nærmere:

Hvis en limtrækonstruktion udsættes for normal brandpåvirkning bliver overfladen antændt. Indbrændingen fortsætter herefter med næsten konstant hastighed, dog sker det langsomt, da det trækul der dannes, dels er varmeisolerende og hindrer ilttilførsel til forbrændingszonen. Ved eventuelle revner, bolte og andre beslagforbindelser sker indbrændingen hurtigere. Limfugerne derimod har typisk større brandmodstand end træet, og bliver ikke påvirket i den tilbageblevne del af limtræet.

Træ & stål – Selv ved langvarig brandpåvirkning holder temperaturen sig, i de uforbrændte dele af en stor limtrækonstruktion, under 100° C. Temperatursvingningerne under en brand bliver derfor små – væsentlig mindre end i en stålkonstruktion, hvor længde udvidelsen ofte giver anledning til sekundære skader, f.eks. ved vederlag og forbindelse til murværk. En limtrækonstruktions formstabilitet er også fænomenal ved brand i forhold til en ubeskyttet stålkonstuktion. Totalskaderne efter en brand er derfor som regel mindre i bygninger med limtræspær i forhold til stålspær.

Nedrivning – For de dele af bygningen som skal nedrives efter brand vil muligheden for motorsav og enkelt håndværktøj spare tid og penge i en kritisk situation.

Genbrug –Der er igennem tiden set flere eksempler på, at limtrækonstruktionen er blevet genbrugt efter brand og senere nedhøvling, husk dog herefter at checke dimensionen, om den stadig holder statisk.